Saturday 4 March 2017

Bubeníček Alexandr

Bubeníček Alexandr, 1899 — 1938 (padl v boji), pracovník KSČ; od 1929 člen ÚV KSČ. 1936 — 37 organizoval akci dobrovolníků na pomoc špan. lidu. Od jara 1938 polit, komisař baterie K. Liebknechta ve Španělsku. Bubeníček Ota, 1871 — 1962, č. krajinář

No comments:

Post a Comment