Wednesday, 8 March 2017

Angra Maiaju

Angra Maiaju [maj-] viz Ahriman. Angren, m. v SSSR v Uzbecké SSR v Taškentské oblasti, 102 000 obyv. Těžba hnědého uhlí, prům. paliv a stav. hmot.

Balantidióza

balantidióza [-tydy-, řec.], onemocnění člověka a zvířat působené prvokem Balatuidium coíi.

Tuesday, 7 March 2017

Bordeaux

Bordeaux [-do], přístavní m. v jz. Francii na dolní Garonně, 100 km od Bis-kajského zálivu, 223 100 obyv, Prům. ropy, chem., stroj., let., loďařský, el. těch., potr., dřevozpracující, pap., vinařský. Veletrhy. Rím., rom. a got. památky. Akademie věd, liter, a umění (zal. 1713), observatoř, muzea, mez. hud. slavnosti. Univ. (zal. 1441). bordeauxská jícha [-dós-], přípravek k postřiku ovocných stromů proti parazitu: kým houbám, 1—2%ni roztok modré skalice s vápenným mlékem^ popř. melasou.

Amortová Světla

Amortová Světla, *1911, č. herečka, manželka herce BeniŠka. Členka Div. na Vinohradech od 1951. Z div. rolí: pani Savageová (Patrick: Podivná pani Savageová). Z.um. (1967); R.pr. (1976).

Aporie

aporie [řec.], obtížný či neřešíty část A. p. vznikla vrásněním kaledon- postřikem; 2. kozel, vrstva (film) na problém. Nejslavnější jsou Zeném ským, již. část hercynským. Hl. pásmo kun, obuvi např. z bílkovin, šelaku,

Dieppe

Dieppe [djep], přístavní m. v sev. Francii v Normandii u průlivu La Manche, 30 000 obyv. Rybolov, prům. rybný, farm., loďařský. Chov ústřic. Mořské lázně. — 19. 8. 1942 se u D. Spojenci neúspěšně pokusili o vylodění vojsk na nacisty obsazeném fr. území.

Děčínský Sněžník

Děčínský Sněžník, pískovcová h. v Děčínských stěnách Děčínské vrchoviny u obce Sněžník, 723 m n.m.' Tur. ruch.