Sunday, 5 March 2017

Óoiranské jezero

Óoiranské jezero, na hranici Jugoslávie a Kecka, 148 m n.m., 42,7 km2, hluboké až 10 m. Pozůstatek pliocenního Egejského jezera v tektonické depresi, dok [angl.], zařízení sloužící ke stavbě lodi, k jejímu nadzvednutí pro zpřístupnění části lodi pod vodní hladinou za účelem např. opravy, čištění, nátěrů. Rozeznává se: d. suchý (sloužící zpravidla ke stavbě lodí) a d. plovoucí (převážně užívaný k opravám menších a stř. lodí).

No comments:

Post a Comment