Monday, 6 March 2017

Adfebata

adfebata [-dy-, řec.], křivka vyjadřující vztah mezi tlakem a objemem plynu při vratném adiabatickém ději. adíibatický děj [-dy-], termodynamický déj. při němž nenastává přenos tepla mea soustavou a okolím, ad# [-dy-, lat.] I. mat. viz sčítání;

No comments:

Post a Comment