Thursday, 2 March 2017

Čandragupta

Čandragupta, jméno několika ind. panovníků; 1. Č. vládl 322 — 298 př.n.l., zakl. dyn. Mauijů; porazil nástupce Alexandra Velikého v sev. Indii a sjednotil ji; 2. Č. I. zal. kolem 320 n.l. v sev. Indii mocnou říši dyn. Guptovců (rozpadla se po 500); 3. Č. II., Vikra-máditja. vládl 375 — 413, nejvýzn. král dyn. Guptovců; rozvoj kultury a um., návštěva čin. poutníka Fa-siena. čandrasekhára Subrahmanjan, *1910, amer. astrofyzik ind. pův. Zabývá se teorií stavby a vývoje hvězd, dynamikou hvězdných soustav, přenosem záření v plynech a hydrodynamikou. Vyvinul teorii bílých trpaslíků, čangamirové viz Monomotapova říše. Čang Caj, 1020-1077, též Čang Cheng-čchu. čin. filozof, mater, neo-konfuciánec. Za zákl. jsoucna pokládal hmotnou sílu (čchi) obdařenou pohybem, vyvíjející se z vnitřní nutnosti.

No comments:

Post a Comment