Monday, 6 March 2017

Anaxagorás

Anaxagorás [-ksá-] z Klazomen, asi 500 — 428 př.n.l.. řec. filozof, nedůsledný materialista. Působil v Athénách, odsouzen na smrt pro bezbožnost, uprchl. — Přír. déní vysvětloval spojováním a oddělováním neměnných, kvalitativně rozdílných částeček, semen věci. Podle A. každá věc obsahuje různé proporce částeček všech kvalit, jež do pohybu uvádí samostatná vnější příčina, rozum („nús“).

No comments:

Post a Comment