Friday, 3 March 2017

Dáúd Muhammad

Dáúd Muhammad, 1909 —1978,afghánský generál a politik; 1953 — 63 předseda vlády; 1973 v čele převratu, který svrhl monarchii; od 1973 prer- řep. a předseda vlády. Svržen 1978 řev, převratem.

No comments:

Post a Comment