Sunday, 5 March 2017

Brighton

Brighton [brajtn], přístavní m. ve Velké Británii v již. Anglii u La Manche, 160 300 obyv. Prům. automobilový, el.tech., kancelářských strojů, oděvní, potr., polygr. Klimatické mořské lázně. Divadla, muzea; univ. (zal. 1961). Brigita, švéd. Birgita — kolem 1303 až 1373, švéd. šlechtična; 1374 zal. Bri-gitin řád; 1391 kanonizována; nár. patronka Švédská.

No comments:

Post a Comment