Tuesday, 7 March 2017

Dieppe

Dieppe [djep], přístavní m. v sev. Francii v Normandii u průlivu La Manche, 30 000 obyv. Rybolov, prům. rybný, farm., loďařský. Chov ústřic. Mořské lázně. — 19. 8. 1942 se u D. Spojenci neúspěšně pokusili o vylodění vojsk na nacisty obsazeném fr. území.

No comments:

Post a comment