Wednesday, 1 March 2017

Bordiga

Bordiga [-dý-] Amadeo, 1889-1970, it. politik; 1921—24 předseda KS Itálie. 1930 vyloučen pro sektářskou, levičáckou politiku; odpůrce jednotné fronty proti nastupujícímu fašismu, bordura [-dú-, fr.]. ornamentální, obvykle zoomorfni nebo vegetabilní orámováni textilii, iluminací, nástěnných maleb, arch. článků, bore [angl. < norština], valivé mořské vlny pronikajíci do ústi Gangy až 250 km proti jejímu toku. boreální zóna, severská oblast - zeměpisná a vegetační oblast zaujimající sev. území Evropy, Asie a Sev. Ameriky, porostlá jehličnatými lesy (taj-gou). Mnohé organismy b. z. se vyskytuji také na horách (v montánním stupni stř. Evropy). V.t. zonálnost. Borecký Jaromír, 1869 — 1951, č. básník (Rosa mystica. Básníkův kancionál): překl. (z francouzštiny, angličtiny, polštiny, italštiny, španělštiny, perštiny); hud. historik a kritik. Borecký Karel, 1896-1952, č. nakl.; od 1923 až do náčist, okupace vedl Kom. nakl. v Praze; zde vycházela dila marx.-len. liter, a polit, liter., edice Knihovna sovětských autoru.

No comments:

Post a Comment