Sunday, 5 March 2017

Áltmiihl

Áltmiihl [-mil], ř. v NSR, levostranný přítok Dunaje, 230 km dlouhý. Pramení ve vysočině Frankenhóhe; průplavem spojen s Mohanem, altocumulus [-ku-, lat ], vysoká kupa -zn. Ac, oblaky skládající se nejčastéji ze směsi ledových krystalů a kapek; tvoří obvykle na obloze malé valouny, často téměř průzračné s mezerami, ve výšce 2 — 6 km.

No comments:

Post a Comment